Władze spółki stanowią:

ZARZĄD:

- Prezes Zarządu – Maciej Szkarłat 


RADA NADZORCZA:

- Andrzej Szkarłat 
- Monika Stankiewicz 
- Stanisław Warzecha

PROKURENT

- Grzegorz Mruk

- Anna Sułkowska