Jesteś tutaj :

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LIMDROG Sp. z o.o.

z siedzibą w Limanowej ul. M.B. Bolesnej 87

z przyjemnością informuje ze otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: pt.

 

"Wdrożenie innowacji procesowej oraz innowacji produktowej polegającej na uruchomieniu produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych o takich właściwościach, które dotychczas nie były oferowane na rynku."

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120, Oś Priorytetowa: 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

 

Cel projektu:

Wdrożenie w przedsiębiorstwie PDM LIMDROG sp. z o.o. wyników prac B+R, w wyniku których nastąpi produkcja innowacyjnych mieszanek mineralno asfaltowych o obniżonej temperaturze produkcji, zostanie wykonana nowa technologia produkcji mieszanek bitumicznych,. W wyniku zastosowanych działań Wnioskodawca wprowadzi do produkcji produkt, którego dotychczas nie oferował .

Planowane efekty:

  1. Wdrożenie wyników prac B+R
  2. Wdrożenie innowacji produktowej – produkcja mieszanek o obniżonej temperaturze produkcji
  3. Wdrożenie innowacji produktowej – produkcja mieszanek z wykorzystaniem destruktu asfaltowego
  4. Wdrożenie innowacji procesowej – zmiany w technologii produkcji mieszanek bitumicznych
  5.  Wzmocnienie kapitału osobowego przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowych miejsc pracy
  6. Zachowanie pozytywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie emisji substancji lotnych i gazów cieplarnianych
  7. Podniesienie parametrów użytkowych wyprodukowanych mieszanek mineralno asfaltowych
  8. Obniżenie kosztów nakładów energetycznych
  9. Zwiększenie obszaru realizacji budowy dróg
  10. Podniesienie pozycji konkurencyjności na wymagającym rynku robót

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu poprzez wdrożenie wyników prac B+R przedsiębiorstwo PDM LIMDROG sp. z o.o. w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję wśród wykonawców inwestycji drogowych.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 11 698 530,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 4 279 950,00 zł

Co stanowi 45% całkowitych kosztów kwalifikowanych

Rozpoczęcie realizacji Projektu:  31.01.2019 r.