Dział techniczny i marketingu:

- techn. Jolanta Młynarczyk

email :  j.mlynarczyk@limdrog.com

 - inż. Joanna Waśko

email : j.wasko@limdrog.com

Dyrektor ds. Finansowych:

- Anna Sułkowska

email :  a.sulkowska@limdrog.com

Księgowość materiałowa:

- Marzena Kołodziej

email :  ksiegowosc@limdrog.com

Administracja pracownicza:

-Stanisława Juszkiewicz

email :  limdrogsekretariat@op.pl

Wytwórnia mas bitumicznych:

- mgr inż. Grzegorz Mruk

email :  g.mruk@limdrog.com

- inż. Marek Pająk

email :  m.pajak@limdrog.com

Dział środków produkcji:

- mgr inż. Krzysztof Florek

email :  k.florek@limdrog.com

Kierownicy robót drogowo - mostowych:

-  Tomasz Lewandowski

email :  t.lewandowski@limdrog.com

- mgr inż. Sylwester Jantas

email :  s.jantas@limdrog.com

- mgr inż. Krzysztof Zelek 

email:  k.zelek@limdrog.com