Przedsiębiorstwo dysponuje w pełni zautomatyzowaną Wytwórnią Mas Bitumicznych,
która jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń w regionie. Wytwarzamy różne rodzaje
mieszanek mineralno – bitumicznych dla dróg i placów obciążonych ruchem KR 1–7.
Z uwagi na wieloletnią działalność posiadamy bogate doświadczenie w wykonywaniu
nawierzchni, co jest poparte referencjami od inwestorów oraz certyfikatami potwierdzającymi
wysoką, jakość wyrobów.
 
            Produkujemy głównie mieszanki:
  • beton asfaltowy AC wg normy PN–EN 13108–1
  • beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw BBTM wg normy PN–EN 13108–2
  • mieszanka SMA wg normy PN–EN 13108–5
  • innowacyjne mieszanki mineralno  asfaltowe o obniżonej temperaturze produkcji 
  • mieszanki mineralno  asfaltowe z wykorzystaniem destruktu asfaltowego
            Mieszanki mineralno  asfaltowe wytwarzane przez nas spełniają wysokie normy
jakościowe i  posiadamy potwierdzający to Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
nadany od 2010 roku przez Jednostkę Notyfikowaną zgodnie z normą PN–EN 13108–21.
         Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom okolicznej ludności oraz pracowników
przedsiębiorstwo zdecydowało się  na opracowanie i wdrożenie  innowacyjnej 
technologii produkcji w 2020 roku. Innowacja  była poparta wcześniejszymi  pracami
badawczo rozwojowymi oraz uzyskanym patentem. Jedynymi źródłami energii 
wykorzystywanymi w procesie produkcji jest gaz ziemny oraz energia elektryczna.
Dzięki temu Wytwórnia Mas Bitumicznych w znacznym stopniu zmniejszała emisje
substancji lotnych stając się tym samym jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska
oraz wpływa na poprawę jakości życia. 
            W związku z realizacją wyżej  wymienionego projektu wyposażono istniejące
przy Wytwórni Mas Bitumicznych laboratorium w nowoczesny sprzęt pozwalający
na kontrolę innowacyjnych technologii produkcji.