Władze spółki stanowią:

ZARZĄD:

- Prezes Zarządu – Maciej Szkarłat 


RADA NADZORCZA:

- Jolanta Młynarczyk
- Tomasz Stankiewicz
- Anna Szkarłat - Koszałka 

 

 

PROKURENT

- Grzegorz Mruk

- Anna Sułkowska